Kören deltar i den stora sångarträffen, som samlar närmare 300 finlandssvenska manssångare, och framträder med några sånger.