Körens historia

I boken Karisbilder från år 1907 finns en bild av elva uppklädda äldre och yngre herrar som titulerar sig Karis Sångarbröder.

Under 1930-talet utreddes möjligheterna att öva körsång i frivilliga brandkårens utrymmen. Den 7 november 1934 protokollförde brandkåren bildandet av en manskör inom sin förening. Villkoren var att alla i kören anslöt sig som individuella medlemmar till brandkåren. Kören verkade under namnet Karis FBK:s manskör (alltså Karis frivilliga brandkårs manskör) till år 1947. Eftersom samarbetet mellan kören och FBK var enbart nominellt och eftersom det redan tidigare hade förts inofficiella diskussioner om att frigöra kören från FBK, beslöts det på mötet den 3 mars 1947 att kören upphör att existera inom Karis FBK.

Den 10 mars hade manskören sitt konstituerande möte och beslöt att fortsätta verksamheten under namnet Karis Manskör. Nämnas kan att kören hade landets första kvinnliga manskörsdirigent, nämligen Noomi Elfving. På alla brev till henne stod det Herr Noomi Elfving.

Verksamheten fortsatte, sångare och dirigenter kom och gick. Det nya namnet Manskören Raseborg registrerades i april 2008.

Intressanta personskildringar, historik, händelser och anekdoter har skrivits ner av Torsten Bergman i vår bok På besök hos Karis Manskör från år 2009.

Karis Sångarbröder 1907

Bakre raden fr.v. två skolelever Holmberg, järnvägsbokhållaren Wasarinen, lantmätaren Volmar Svaetichin, telegrafisten Ilmari Sjöholm. Mellersta raden: telegrafrevisor Karl Wegelius, pastor Mosander, telegrafisten Emerik Aalto (KIK:s första ordförande), målaren Holmberg. Nedersta raden: kantor Karl Antin, kronolänsman Väinö Sjöholm.
Foto: Lokalarkivet Arresten.